HR med ett stort PLUS

HR-stöd som skapar hållbara människor inom företag och organisationer

Konsultering

Konsultverksamhet inom HR, både som interim HR samt på konsultbasis.

Utveckling

Organisationsutveckling och värdegrundsarbete gentemot olika företag

Coaching

Coaching av ledare och medarbetare inom olika delar av arbetslivet, både i offentlig och privat verksamhet.

Vill du prova på coaching?

Få en timme kostnadsfri coaching med möjlighet till ett förmånligt fortsättningspaket.

Boka
FOKUSOMRÅDEN

Addera lite extra

Vill du ha ett extra stöd i din organisation, så är Addera Hållbar HR din partner i detta. Greta Högberg hjälper gärna till med det som behöver adderas i din verksamhet, vilket kan vara många olika områden inom HR och coaching utifrån dina specifika behov. Greta jobbar både gentemot företag och privatpersoner.

Du kan även hitta Addera Hållbar HR AB’s kurser på utbildning.se

Utbildning.se

Fokusområden:

Verksamhetsstöd
Chefscoachning
Chefsstöd
Rekrytering
Grupputveckling
Utbildning
Arbetsmiljö
Hälsa

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Är ditt företag intresserad av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, antingen grundläggande arbetsmiljöutbildning eller delar som t ex “SAM i praktiken”, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Friskfaktorer i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap, Organisatorisk och Social arbetsmiljö kontakta mig för offert.

Du vet väl att du som har privat företag kan söka stöd hos AFA försäkring för reducering av kostnaden på upp till 70 procent av deltagaravgiften.

Addera Hållbar HR är godkänd utbildningsanordnare inom Arbetsmiljö från AFA försäkring

Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning
Kontakt
Greta Högberg Addera Hållbar HR
GRETA HÖGBERG – PERSONALVETARE

En stark egenskap är att se 
möjligheter och perspektivskiften genom att lyssna utanför boxen

Inom HR-området så hjälper jag gärna till ”hands on”. Fokus är att mina uppdragsgivare kommer framåt i sina behov med grund i en god och fungerande arbetsmiljö. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med grupper eller enskilda medarbetare som är eller riskerar bli sjukskrivna eller övertaliga, och behöver hitta en ny situation i sitt liv eller/och yrkesliv.

Det är viktigt att ha en coach med stor kunskap och därför har ICF tagit fram en broschyr om vilka krav du kan ställa på din coach. 

Se broschyren Ställ krav på din coach.  

  

Som coach är mitt fokus att lyssna på det som inte sägs!

 
 
 
 

Mina erfarenheter

Rekrytering

Jag har lång erfarenhet av att både stötta i och utbilda inom kompetensbaserad rekrytering, bl a från Stockholms stad, Sigtuna Kommun och FOI.
För träffsäker rekrytering och personlig utveckling använder jag testverktyget: 

Job Match Talent

Interim konsult

Min erfarenhet är bl a som interim konsult på uppdrag av Wise consulting. Jag har gått in och arbetat på plats på bl a Strålsäkerhetsmyndigheten, Sigtuna kommun och FOI.

Arbetsmiljö

Jag har bred erfarenhet av arbetsmiljö och hållit arbetsmiljöutbildningar både inom Stockholms stad, men även i restaurangbranschen och inom industrin.

ACC-certifierad coach

Som coach har jag arbetat på uppdrag av min samarbetspartner Coachhuset med att coacha ledare i syfte att förebygga stress och ohälsa samt skapa en bättre balans i tillvaron. 

Vad har du fått ut av dina coachsamtal eller utbildning?

”På väldigt kort tid lyckades vi uppnå hållbara resultat som jag även kan använda i framtiden och är även bättre rustad för att hantera stress i framtiden.”

DELTAGARE STRESSCOACHING

”Jag har kunnat få hjälp att reflektera över min situation, vad jag kan styra och inte styra och vad jag kan prova för att situationen ska bli bättre framöver.”

DELTAGARE STRESSCOACHING
GRUNDLÄGGANDE ARBETSMILJÖUTBILDNING

Informativ & lärorik utbildning som var lätt att förstå och som kommer hjälpa i praktiken. Rekommenderas varmt!

Fler recensioner finns på www.utbildning.se.

Vill du veta mer?  Låt mig titta förbi.

 
 
 
 
samarbeten

En sund värdegrund

I samarbete med och på uppdrag av Helhetskommunikation har jag haft olika uppdrag med organisations- och ledarutveckling samt arbete med värdegrund och värdegrundsspel.

Helhetskommunikation
NäTveRK

En del av något större

Addera Hållbar HR AB är stolta medlemmar i Social Venture Network vars uppdrag är att arbeta för en hållbarare värld. I samarbete med Helhetskommunikation och SVN har jag medverkat i Almedalsveckan där vi arrangerat och medverkat i ett antal seminarier.

Social Venture Network

Tidigare uppdrag

Jag lämnar gärna referenser från mina tidigare uppdrag, både som interim konsult, organisationskonsult, coach och även som medarbetare i Stockholms Stad.

 
 
  

Konsultuppdrag

Genomgång och utarbetande av arbetsmiljödokument. Stöd i arbetet med medarbetarenkät, Organisatorisk och social arbetsmiljö etc, utarbetande av utbildning i Medarbetarskap. Kontinuerligt chefstöd och rekrytering. 

 
 
 
  

Konsultuppdrag

Inventera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerade genom att gå igenom styrdokument, ha intervjuer och workshops med chefer, medarbetare, Utbildning och coaching till chefer och grupper inför implementeringen av ett mer integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete.

 
 
 
  

HR-strateg

Stöd och coaching till chefer och grupper inom ledarutveckling samt främja hälsa och sänka sjukfrånvaron. Utvecklat och initierat grupper med långtidssjukskrivna medarbetare, korttidssjukskrivna/ samt i riskzonen och hälsoinspiratörer. Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron. Ansvar och genomförande för arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

 
 
 
  

HR-partner

Strategiskt HR-stöd till chefer inom olika förvaltningar med fokus på bl a dagliga utmaningar i chefsrollen, arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering m m.

 
 
 
  

Seniorkonsult

Föreläsningar och workshops inom främst hälsa och arbetsmiljö. Stöd och coaching till chefer och medarbetare. Genomförande och utarbetande av värdegrundsspel i samarbete med medarbetare och chefer. Arrangerat och medverkat i olika seminarier i Almedalen m m.

 
 
 
  

HR-chef Södermalms sdf

Som HR-chef för 1 800 anställda och HR-team med 7 personer, byggt upp och utvecklat HR-funktionen. Tagit fram och löpande utvecklat processer utifrån stadens och förvaltningens mål och vision. I ramen för uppdraget ingick även coaching till chefer och medarbetare.

 
 
 

Säg hej

så tar vi det där ifrån.